Biotska raznovrstnost

Kaj je biotska raznovrstnost?

Biotska raznovrstnost ali biodiverziteta je raznovrstnost žive narave oz. raznovrstnost živega sveta (Kazimir Tarman v: Biotska raznovrstnost Zemlje, Proteus, oktober 1998)

Izraz pomeni raznolikost živih organizmov iz vseh virov, ki vključuje med drugim kopenske, morske in druge vodne ekosisteme ter ekološke komplekse, katerih del so; to vključuje raznovrstnost znotraj samih vrst, med vrstami in raznovrstnost ekosistemov (Konvencija o biološki raznovrstnosti). Zajema torej vse oblike življenja na Zemlji, od virusa do tropskih pragozdov.

Pojasnilo: v uradnem slovenskem prevodu konvencije je uporabljen izraz biološka raznovrstnost, ki pa strokovno ni primeren in ga zato ne uporabljamo.

 

Zakaj je pomembna?

Biotska raznovrstnost človeštvu nudi številne dobrine in storitve. Mnogih se ne zavedamo, dokler jih ne izgubimo:

Več: Ekonomika ekosistemov in biotske raznovrstnosti / Economics of Ecosystems and Biodiversity

 

Kaj jo ogroža?

Glavne grožnje biotski raznovrstnosti so:

Nazaj na domačo stran