Knjižnica

Leto biotske raznovrstnosti se je zaključilo, tu so objave do vključno leta 2010.

Članki

Erjavec Tea: Biotska raznovrstnost je življenje. Naše življenje, Geomix, december 2010, str. 33-37

Mele Miha: Ples na robu izumrtja, Delo, 30. 12. 2010, str. 20

Kryštufek Boris: "Nismo uspeli. Kriza se poglablja", Primorske novice, 17. 12. 2010, stran 19

Tome Davorin: Tako se pač vrti! / Delo - Polet, 9. 12. 2010, stran 24-25

Začnimo pri sebi / Urban Červek, Delo, 4. 12. 2010

Silvestra Rogelj Petrič: Bo sporazum iz Nagoje ustavil plaz / Delo, 25. november 2010.

Marta Gregorčič: Zvijača nove harmonije, Dnevnik, 5. november 2010

Tome Davorin: Mestno letalstvo: Beseda, dve o mestnih golobih / Delo - Polet, 4. 11. 2010, stran 28-29

Janez Potočnik: Biotska raznovrstnost na stranskem tiru, Delo, 25. oktober 2010, str. 5

Tome Davorin: Koliko je dovolj? Pomen etičnih meril pri ohranjanju narave / Delo - Polet, 23. 9. 2010, stran 24-25

Juš Turk: Slovenija evropski biotski park, Dnevnik, 7. september 2010

Tudi čebele imajo krizo / Danilo Bevk, Delo - Polet, 19. avgust 2010

Maja Zagmajster: Tudi pod površjem se skriva življenje. Dnevnikov objektiv, 10. julij 2010

V čolnu, ki se potaplja, smo tudi mi , EUekspres, junij 2010, str. 2.

Biotska raznovrstnost ni neke vrste okoljsko razkošje; je zgodba o nas samih in našem obstoju - Intervju z Janezom Potočnikom, evropskim komisarjem za okolje, EUekspres, junij 2010, str. 4.

Breda Ogorelec: Izumiranje vrst - kaj imamo pri tem ljudje? / Svet pod Triglavom 14, maj 2010, str 9.

Keršič Svetel Marjeta: Nekulturnost / Večer, 24.5.2010

Marica Uršič Zupanc Cvetoči razvoj, Rožice kot turistični produkt / Narava - posebna priloga Primorskih novic, 20 maj 2010

Bojana Fajdiga: Brezno rumenega maka, Krasna hči planin / Narava - posebna priloga Primorskih novic, 20 maj 2010

Breda Ogorelec: Grožnja naravi - tuje lepotice z vrtov, ki delajo težave / Lipov list, april 2010, str. 31

Marica Uršič Zupan: Brez dileme - uvodnik / Narava - posebna priloga Primorskih novic, 22. april 2010

Irena Kodele Krašnja in Kristina Prosen: Ptice kmetijske kulturne krajine - danes in nikoli več? / Narava - posebna priloga Primorskih novic, 22. april 2010

Irena Vrhovnik: Kilometri oljčnikov ali pestra polja / Narava - posebna priloga Primorskih novic, 22. april 2010

Barbara Vidmar: Izjemna rastišča za izjemne rastline in živali / Narava - posebna priloga Primorskih novic, 22. april 2010

Tina Trampuš: Movraška vala - oaza na krasu / Narava - posebna priloga Primorskih novic, 22. april 2010

Barbara Vidmar: Jadranska smrdljiva kukavica - orhideja, ki ni iz trgovine / Narava - posebna priloga Primorskih novic, 22. april 2010

Andrej Gogala: Kras je bogat. Naj tudi ostane! / Narava - posebna priloga Primorskih novic, 22. april 2010

Robert Turk: Porečje Dragonje - flišna vez med krasom in morjem / Narava - posebna priloga Primorskih novic, 22. april 2010

Kryštufek Boris: Naravno bogastvo jezer izginja, Gea, marec 2010

Nataša Gider: Ob Ledavskem jezeru ograja spet ščiti dvoživke / Večer, 17.3.2010

Tome Davorin: Pet pred dvanajsto - ogrožena biodiverziteta / Delo - Polet, 11. 3. 2010, stran 40-41

Breda Ogorelec: 2010 - Mednarodno leto biotske raznovrstnosti / Lipov list, februar 2010

Prijatelj Maja: Risa pa še vedno od nikoder, Delo, 24. februar 2010

Breda Ogorelec: Biotska raznovrstnost 2010: le malo razlogov za praznovanje (prispevek za konferenco IRDO Družbena odgovornost in izzivi časa 2010 - Narava in Človek), februar 2010

Tome Davorin: Ščepec v oceanu soli - kaj o biodiverziteti pripovedujejo ptičji kluni? / Delo - Polet, 7. 2. 2010, stran 32-33

Skoberne Peter: Spreobrnjenje za rešitev narave / Božje okolje 35 /2010, stran 30-31

Kryštufek Boris: Za našo lastno kožo gre, Primorske novice, 12. 2. 2010, stran 19

Davorin Tome: "Ljudje bomo rešili krizo biodiverzitete ali pa nas ne bo!" / Delo - Polet, 28. 1. 2010, stran 30-31

Vsakdo, ki ločuje odpadke, še ni ekolog - dr. Davorin Tome o pravilih, ki jih piše mati narava. Spraševal Gregor Šket / Delo - Polet, 14. 1. 2010, stran 12-15

FOTO: Včeraj so bili, danes jih ni več, 24ur.com, 11. 1. 2010

Borut Tavčar: Izumiranje vrst ogroža tudi človeka, Delo, 12. 1. 2010, stran 4

2010: Leto biološke raznovrstnosti, Mladina, 11. 1. 2010

Kryštufek, B, 2010. Mednarodno leto biodiverzitete - Na pragu zadnjega velikega izumiranja. Gea, januar 2010

Intervju: Mag. Martin Šolar: »Triglavski narodni park je »vroča točka« raznolikosti!«, Gea, januar 2010

Tarman, K., 1998. Biotska raznovrstnost Zemlje. Proteus, letnik 61, št. 2, str. 56-65, spletna stran Prirodoslovnega društva Slovenije

Tarman, K., 1998. Ekosistem in raznovrstnost živega sveta. Proteus, letnik 61, št. 3, str. 117-123, spletna stran Prirodoslovnega društva Slovenije

 

Zvočni in video posnetki

Konferenca ZN o biotski raznovrstnosti, Studio ob 17h, voditelj Tomaž Gerden, gostje mag. Martina Kačičnik Jančar, dr. Roko Žarnić, dr. Peter Skoberne, dr. Martin Batič, Radio Slovenija, 2. november 2010.

Ris, kralj gozdov, dokumentarni film, režija Hanka Kastelicová, strokovni sodelavec Miha Krofel, Televizija Slovenija, 7. september 2010.

Natura 2000 ščiti biotsko raznovrstnost v Evropi , EUekspres, junij 2010

Varovanje narave je lahko dobičkonosno , EUekspres, junij 2010

Biotska raznovrstnost na Krasu, predava dr. Andrej Gogala, ciklus predavanj Biotska raznolikost Slovenije 2010, Prirodoslovni muzej Slovenije, 13. maj 2010. Posnetek v sodelovanju z VideoLectures.net.

Raznolikost živalskih glasov, predava dr. Tomi Trilar, ciklus predavanj Biotska raznolikost Slovenije 2010, Prirodoslovni muzej Slovenije, 15. april 2010. Posnetek v sodelovanju z VideoLectures.net.

Ekstremni spolni dimorfizem pri pajkih gigantih, predava dr. Matjaž Kuntner, TEDxMaribor, 2. februar 2010.

Biotska raznovrstnost, Gymnasium, voditeljica Petra Medved, gostje dijaki iz Novega mesta in Škofje Loke ter dr. Davorin Tome, Radio Slovenija, 3. februar 2010.

Mokrišča, Studio ob 17h, voditelj Tomaž Gerden, gostje dr. Gordana Beltram, Mladen Berginc, dr. Darij Krajčič in mag. Andrej Sovinc, Radio Slovenija, 2. februar 2010, magnetogram (pdf, 9 strani, zapis ni avtoriziran)

Leto biotske raznovrstnosti, Studio ob 17h, voditelj Tomaž Gerden, gostje mag. Martina Kačičnik Jančar, Mateja Kocjan, dr. Darij Krajčič, dr. Boris Kryštufek in dr. Peter Skoberne, Radio Slovenija, 12. januar 2010, magnetogram (pdf, 9 strani, zapis ni avtoriziran)

 

Razstave

Biotska raznovrstnost je življenje. Naše življeneje. Pripravil: Zavod RS za varstvo narave.

 

Plakati

Bogastvo je v raznolikosti: Log in loka (ponatisnilo Ministrstvo za okolje in prostor, maj 2009)

Bogastvo je v raznolikosti: Živi svet bukovo-jelovega gozda (ponatisnilo Ministrstvo za okolje in prostor, maj 2009)

Bogastvo je v raznolikosti: Gorski svet (ponatisnilo Ministrstvo za okolje in prostor, maj 2009)

 

Publikacije

Rethinking global biodiversity strategies (izdala Netherlands Environmental Assessment Agency, 2010)
Izleti z javnimi prevoznimi sredstvi in kolesom (DOPPS, 2010)
TEEB for Local and Regional Policy Makers (september 2010)
Biotska raznovrstnost, razvoj in zmanjšanje revščine / Biodiversity, Development and Poverty Alleviation - Recognizing the Role of Biodiversity for Human
Well-being
; knjižica ob 22. maju - mednarodnem dnevu biotske raznovrstnosti (izdal Sekretariat Konvencije o biološki raznovrstnosti, 2010)
Eurobarometer: Attitudes of Europeans Towards the Issue of Biodiversity, Analytical Report, Wave 2 (marec 2010
A World of Science - Natural Sciences Quarterly Newsletter, vol. 8, No. 2 (izdal UNESCO)
Gincana št. 7: Biotska raznovrstnost je naše življenje - tematska številka, posvečena Mednarodnemu letu biotske raznovrstnosti (izdal Sekretariat Konvencije o biološki raznovrstnosti, 2010)

Biodiverziteta – raznolikost živih sistemov -  Zbornik prispevkov mednarodnega posveta Biološka znanost in družba, Ljubljana, 1. in 2. oktober 2009 (informacija o zborniku) (izdal Zavod RS za šolstvo)

Zgibanka o mokriščih (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, februar 2009)
EU Biodiversity Action Plan: Halting the loss of biodiversity by 2010 – and beyond (izdala Evropska komisija, 2008)
Zavarovana območja v Sloveniji (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, 2008)

Poročilo o poskusih tihotapljenja prosto živečih ptic v Republiko Slovenijo (izdala Agencija RS za okolje, 2008)

Program upravljanja območij Natura 2000 2007-2013 (operativni program),(izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, 2007, ponatis 2008)

Eurobarometer: Attitudes of Europeans Towards the Issue of Biodiversity, Analytical Report (december 2007)

Life III - Narava v Sloveniji - zbornik projektov (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, 2007)

Sistem varstva narave v Sloveniji (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, oktober 2006)

Kdaj in kako do odškodnine za škodo, ki so jo povzročile živali zavarovanih vrst (zgibanko je izdal Zavod za gozdove v okviru projekta LIFE "Ohranitev velikih zveri v Sloveniji - Faza 1 (Rjavi medved)", 2005)

Novi izzivi za ohranjanje mokrišč v 21. stoletju (izdalo Ministrstvo za okolje in prostora, 2005)

Pregled mednarodnih organizacij in predpisov s področja varstva narave - 2004 (izdalo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, 2004)

Pregled stanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v Sloveniji (izdalo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, 2001)

Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji (izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, marec 2002)

Narcis Mršić: Biotska raznovrstnost v Sloveniji – Slovenija – vroča točka Evrope (Izdala Uprava RS za varstvo narave, 1997) – strani 1-73, spletna stran Prirodoslovnega društva Slovenije

 

Gradiva za mlade, pedagoška gradiva

 

Poročila

The 2010 assessment of implementing the EU Biodiversity Action Plan, Evropska komisija, 2010.

Convention on Biological Diversity: Year in Review 2009, CBD Secretariat, 2010

Srednjeročna ocena izvajanja akcijskega načrta ES za biotsko raznovrstnost, Evropska komisija, 2008 (pdf, 13 strani)

Konvencija o biološki raznovrstnosti - Tretje nacionalno poročilo, Ministrstvo za okolje in prostor, 2005 (pdf, 155 strani),

Konvencija o biološki raznovrstnosti - Drugo nacionalno poročilo, Ministrstvo za okolje in prostor, 2001, (pdf, 87 strani),

Konvencija o biološki raznovrstnosti - Prvo nacionalno poročilo, Ministrstvo za okolje in prostor, 1997, (pdf, 87 strani)

Srednjeročna ocena izvajanja akcijskega načrta ES za biotsko raznovrstnost, 2008 (pdf, 13 strani)

Konvencija o biološki raznovrstnosti - Tretje nacionalno poročilo, 2005 (pdf, 155 strani),

Konvencija o biološki raznovrstnosti - Drugo nacionalno poročilo, 2001, (pdf, 87 strani),

Konvencija o biološki raznovrstnosti - Prvo nacionalno poročilo, 1997, (pdf, 87 strani)

 

Posveti

Biodiverziteta – raznolikost živih sistemov -  Mednarodni posvet Biološka znanost in družba, Ljubljana, 1. in 2. oktober 2009

 

Sporočila za medije in govori

Končuje se leto biotske raznovrstnosti, začenja se leto gozdov, Ministrstvo za okolje in prostor, 16. december 2010.

Biotska raznovrstnost: ocena potrjuje, da EU ni dosegla cilja za leto 2010, je pa pridobila pomembne izkušnje - sporočilo za medije, Evropska komisija, 2010

Sporočilo generalnega sekretarja Združenih narodov ob 22. maju, Mednarodnem dnevu biotske raznovrstnosti

Uvodni nagovor, mag. Zoran Kus, Mednarodna konferenca Družbena odgovornost in izzivi časa - Narava in človek, Maribor, 11. marec 2010

Začenja se mednarodno leto biotske raznovrstnosti, Ministrstvo za okolje in prostor, 11. januar 2010.

Stanje ogroženih vrst v Evropi - sporočilo za medije, Evropska komisija, 2009

 

Druga gradiva

Biodiversity post-2010 - biodiversity in a changing world - predstavitve z mednarodne konference, Gent, 8.-9. september 2010

Global Biodiversity Outlook 3 - podatki in napovedi o biotski raznovrstnosti na svetovni ravni (maj 2010)

Biotska raznovrstnost - kampanija Evropske komisije (marec 2010)

CBD Fact Sheets - zbirka kratkih informacijskih gradiv o biotski raznovrstnosti in o konvenciji

Options for an EU vision and target for biodiversity beyond 2010 (sporočilo Evropske komisije, januar 2010)

 

Vabilo

Vas zanimajo novice o Naturi 2000, o izvajanju direktive o pticah in Direktive o habitatih? Naročite se na brezplačni elektronski bilten eNatura, ki izhaja enkrat na mesec. Kontaktna oseba: Breda Ogorelec, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, breda.ogorelec@gov.si. Arhiv eNature.

 

Nazaj na domačo stran