Partnerji

 

V Sloveniji so Mednarodno leto biotske raznovrstnosti v letu 2010 s svojimi akcijami podpirali:

Arboretum Volčji potok

Botanično društvo Slovenije

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj

Dinaricum – Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov

DONDES - Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije

DOPPS – Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

DPOMS - Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije

Društvo biologov Slovenije

Društvo Temno nebo Slovenije

Društvo vodarjev Slovenije

Društvo za varstvo okolja Bled

Fakulteta za znanosti o okolju / Univerza v Novi Gorici

Gea, revija - Založba Mladinska knjiga

Grč Vrh Zavod za raziskave in razvoj turizma, ekologije in agrikulture Grč Vrh

Inštitut za fizikalno biologijo

Inštitut za trajnostni razvoj

IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti

Kinodvor - Kinobalon

Kozjanski park

Kvarkadabra – časopis za tolmačenje znanosti

Krajinski park Goričko

Krajinski park Radensko polje – v ustanavljanju

Krajinski park Ljubljansko barje

Krajinski park Logarska dolina

Krajinski park Kolpa

Krajinski park Sečoveljske soline

Krajinski park Strunjan

Lovska zveza Slovenije

Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine

Mestna knjižnica Ljubljana

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za šolstvo in šport

Moj planet, revija - Založba Mladinska knjiga

Morigenos - društvo za raziskovanje in zaščito morskih sesalcev

Morska biološka postaja Piran - Nacionalni inštitut za biologijo

Naravni rezervat Škocjanski zatok

Naravovarstvena zveza Smrekovec

National Geographic Junior, revija - Založba Rokus

Notranjski regijski park

Park Škocjanske jame

Planinska zveza Slovenije

Planinsko društvo Gornji Grad - odsek za varstvo narave

Planinsko društvo RTV Ljubljana - Odsek za varstvo narave

Primorske novice

Prirodoslovni muzej Slovenije

Prirodoslovno društvo Slovenije

Ribiška zveza Slovenije

Ringaraja.net portal - Danu d.o.o.

Savinjsko gozdarsko društvo Nazarje

Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev 

Societas herpetologica slovenica - društvo za preučevanje dvoživk in plazilcev

Taxi Art - kulturno društvo

Triglavski narodni park

Turistična zveza Slovenije

Turizem Bohinj – Zavod za pospeševanje turizma

Turizem KRAS  destinacijski management, d. d.

Umanotera - Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

Urad za UNESCO / Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Vrbov log - Zavod

Zavod Parnas

Zavod za gozdove Slovenije

Zavod RS za šolstvo

Zavod RS za varstvo narave

ZEG - Zveza ekoloških gibanj Slovenije

Zveza gozdarskih društev Slovenije

Zveza potrošnikov Slovenije, društvo

Zveza prijateljev mladine Maribor

Nazaj na domačo stran