Nakup akvarijskih in terarijskih živali

Zlata ribica
Foto: Paul Veenvliet

V Sloveniji je bila pred dobrimi desetimi leti ponudba živali za akvarije in terarije majhna. Večina vrst ni bila v prosti prodaji, temveč so si jih ljubitelji izmenjavali znotraj interesnih skupin. Danes lahko v trgovinah za živali kupimo številne živali, tudi take, ki jih je potrebno gojiti v akvariju/terariju, njihova oskrba pa je zelo zahtevna. Med najbolj priljubljenimi terarijskimi živalmi so vodne želve različnih vrst. V trgovinah prodajajo predvsem želve, ki so velike le nekaj centimetrov. Te živali pa v dveh do treh letih dosežejo velikost 25 cm in več. Za tako veliko vodno želvo pa moramo v skladu s slovenskimi predpisi imeti terarij velikosti dolžine najmanj 100 cm in širine najmanj 50 cm. Preden se odločimo za nakup želve ali katere druge hišne živali razmislimo:

Na koncu velja še opozorilo, da je spuščanje hišnih živali v naravo, po Zakonu o zaščiti živali, prepovedano. Poleg tega je večina hišnih živali izvorno tujerodnih vrst, katerih naravna razširjenost ne sega v naše kraje. Tujerodne vrste pa je po Zakonu o ohranjanju narave prepovedano spuščati v naravno okolje, saj imajo lahko velike škodljive vplive na ekosisteme in domorodne vrste.

Avtorica nasveta:
Jana Kus Veenvliet / Zavod Symbiosis

Več o hišnih živalih in tujerodnih vrstah:

Tujerodne želve
Velika rdečevratka
Foto: Paul Veenvliet