Brlogi medvedov

brlog
brlog
Foto: Miha Krofel

Večina medvedov zimski čas preživi v brlogih. Ti so najpogosteje na skalnih pobočjih in pod stenami, in sicer v manjših kraških jamah in pod spodmoli, redkeje tudi v gostejših nasadih smrečja. 

Čeprav ne gre za pravo zimsko spanje, so medvedi v tem obdobju zelo občutljivi na motnje. Še posebej to velja za medvedke, ki v tem času povržejo mladiče. Če doječo medvedko zmotimo v brlogu, ga pogosto zapusti in mladiči poginejo.

Poleg tega je približevanje medvedu v brlogu lahko tudi nevarno za ljudi. Zahajanje v bližino brloga v zimskem času je zato zelo neodgovorno početje. Če se ponesreči znajdemo pri brlogu, se čim hitreje potiho umaknimo.

Brlog od daleč težko spozna celo strokovnjak, zato bo najbolje, če se od oktobra do maja izogibate skalnatih pobočij - še posebej, če v njih opazite odprtine ali jame. Nekaj primerov brlogov medvedov si lahko ogledate tukaj.

Avtor nasveta:
Miha Krofel / Dinaricum

Več o medvedih: