Napotki za fotografiranje v naravi

Foto: Petra Draškovič

Avtor nasveta: dr. Petra Draškovič.

Besedilo je bilo prvič objavljeno v reviji Prirodoslovnega društva Slovenije Proteus 76/9-10, maj, junij 2014, v članku Etika v naravoslovni fotografiji (strani 469-473).

Gozd
Medveda
Foto: Petra Draškovič