Ne vabimo medvedov k hišam


Foto: Miha Krofel

Jesen je pri rjavem medvedu čas intenzivnega iskanje hrane za nabiranje zimskih zalog. Zato je sedaj še posebej pomembno, da na območju medveda pravilno ravnamo s smetmi, predvsem organskimi odpadki (ostanki hrane, tropine, klavniški odpadki ipd.). Tako tuje kot raziskave v Sloveniji jasno kažejo, da je privabljanje medvedov v bližino naselij zaradi človeških virov hrane eden najpogostejših razlogov za konflikte med ljudmi in medvedi. Če medvedi ob človeških bivališčih pogosto dobivajo nagrado v obliki hrane, se hitro naučijo in začnejo redno zahajati v naselja. Ob tem lahko postopoma zgubijo strah pred ljudmi in takšne medvede je potem potrebno odstreliti. Obenem pa približevanje medvedov v bližino naselij vzbuja strah in očutek ogroženosti pri lokalnem prebivalstvu.

Zato je najpomembnejši preventivni ukrep, da medvedom preprečimo dostop do človeške hrane v bližini naselij. To lahko dosežemo tako, da:

Avtor nasveta:
Miha Krofel / Dinaricum ter Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

 

Več:

Foto: Miha Krofel