Pravilno osvetljevanje – osvetljujmo tam, kjer je potrebno in takrat, ko je potrebno

Tujerodne želve
Velika rdečevratka
Foto: Andrej Mohar

Živa bitja smo prilagojena na enakomerno izmenjavanje dneva in noči. V zadnjih desetletjih smo začeli intenzivno osvetljevati naše okolje in s tem noč vse bolj izginja. Človek svetlobo ponoči seveda potrebuje, vendar je osvetljevanje pogosto nepravilno in pretirano, zato svetloba uhaja v nebo in na površine, kjer ni potrebna – v tem primeru govorimo o svetlobnem onesnaženju. S tem vplivamo tudi na številne živalske vrste, ki so aktivne ponoči.

Z osvetljevanjem naših domov najbolj zmotimo nočne žuželke, ki se v toplih nočeh v velikem številu zbirajo na lučeh. Nekatere tam umrejo ob stiku z vročo lučjo ali zaradi izčrpanosti, druge postanejo lahek plen plenilcev, spet tretje sicer preživijo, vendar so zaradi kroženja okoli luči zamudile čas, ko bi se lahko hranile ali razmnoževale. Z zmanjševanjem števila žuželk pa so seveda v težavah tudi vse vrste, ki se z njimi prehranjujejo.

Dobra novica je, da lahko svetlobno onesnaženje zmanjšamo z razmeroma enostavnimi ukrepi – in k temu lahko prispeva vsakdo, ki osvetljuje okolico svoje hiše.

Podrobnejša navodila za občine in podjetja so dostopna na http://www.temnonebo.org/uploads/Gradivo/Prirocnik2009.pdf.

Več o svetlobnem onesnaženju:

Avtorica nasveta: Mojca Stojan-Dolar / Društvo Temno nebo Slovenije


Institution of Lighting Engineers

Institution of Lighting Engineers