Povezave

spletne strani držav o biotski raznovrstnosti (Sekretariat Konvencije o biološki raznovrstnosti)

Konvencija o biološki raznovrstnosti

Posredovalnica informacij Konvencije o Biološki raznovrstnosti (Zavod RS za varstvo narave)

Economics of Ecosystems and Biodiversity - Ekonomika ekosistemov in biotske raznovrstnosti, Vprašanja in odgovori o TEEB (angleški jezik)

Biotska raznovrstnost (Umanotera)

Crisis of Life

Natura 2000 (Ministrstvo za kmetjstvo in okolje)

Naravni parki Slovenije (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje)

Velike zveri (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje)

Za ljubitelje narave (Ministrstvo kmetijstvo za okolje)

 

Nazaj na domačo stran