Strategija in akcijski načrt ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji 2015-2025

Strokovne podlage
(december 2014)

2. delavnica za pripravo Strategije in akcijskega načrta ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji 2015-2025
(26. september 2014)

1. delavnica za pripravo Strategije in akcijskega načrta ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji 2015-2025
(2. julij 2014)

Uvodna predstavitev priprave strokovnih podlag za pripravo Strategije in akcijskega načrta ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji 2015-2025
(4. junij 2014)