Biotska raznovrstnost v številkah

 

Bogastvo žive narave

Znanstveniki so doslej določili skoraj 2 milijona vrst. Ocenjujejo, da je na Zemlji verjetno vsaj 13 milijonov vrst.

 

Upad, izumiranje

 

Javno mnenje